Seldingermötet­

Utställare 2021

Bjarnason, Haraldur

Bjellerup, Frans

Bruzelius, Maria

Dellagrammaticas, Demos

Falkenberg, Mårten

Gerwins, Pär

Haller, Olle

Ivancev, Krassi

Lindgren, Hans

Myrsten, Zabrina

Nyman, Rickard

Patrucic, Tanja

Pärsson, Håkan

Rydstedt, Magnus

 

Fakultet 2021

Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet Webbansvarig: Medkonf AB joakim@medkonf.se

Arrangörer

Information

Friskrivningsklausul: Organisationskommittén och MedKonf AB ansvarar inte för några skador eller förlorade ägodelar tillhörande deltagare eller medföljande, ej heller förlorat eller skadat bagage och/eller personliga tillhörigheter.

Allmän information